Emosjonell Intelligens og ledelse

Vi benytter markedets beste verktøy for identifisering av emsjonell intelligens hos ledere og kandidater i våre rekrutteringer og utviklingsprosesser. Vi snakker da om EQ-i, eller dens opprinnelse i Bar-on EQ-i.

Dette har vi arbeidet med i 15 år, trolig som en av de mer erfarne miljøene i landet på dette tema og disse verktøyene.

I sin struktur kan verktøyet beskrives som en Big-5 personlighetstest, men med andre faktorer.

I en til dels overraskende og unyansert artikkel i DN, publisert 24/2/2017, er overskriften

«Emosjonell intelligens (EQ) hos toppledere; Empati-fellen»

Vil du bli en visjonær toppleder? Glem empati. – Jeg har sett ledere av begge kjønn ende som de reneste sosialarbeidere, sier Telenor-direktør Berit Svendsen.

Det er en omfattende artikkel, vi har satt den sammen til et lesbart dokument, ta kontakt for å få tilsendt artikkelen.

Artikkelen forenkler EQ til å omhandle kun Empati. Som du vil se av EQ-i faktorene er det 15 faktorer hvorav Empati er en av disse. Det blir også tildels feil presentasjon av Empati i artikkelen, det blir for omfattende å gå inn på her men vi utfordrer leseren til å utvide sin kunnskap på dette.

Vår erfaring er at det generelt er for lite oppmerksomhet og kunnskap omkring disse områdene i lederprofiler, og at BIG-5 testene dekker viktige områder for dårlig, muligvis med unntak av NEO-pi. Det å smalne inn leder-personlighetsområdet medfører for eksempel at faktorer som Impulskontroll (Følelsesmessig stabilitet) uteblir hvilket muligens er en særlig viktig faktor. Og EQ's mest sentrale faktor "Selvaksept" blir etter vår vurdering ikke dekket av BIG-5 testene. Dette er forøvrig den EQ-faktoren som har sterkest korrelasjon med de øvrige faktorene i EQ.

Det ER nødvendig at ledere øker sin interesse og kunnskap omkring det emosjonelle. Så kan vi filosofisk konkludere med at Emosjonalitet + Intelligens er fra naturens side gjensidig utelukkende "Rule your feelings, lest your feelings rule you" (Publicius Cyrus, år 100 f. Kr).

Det er trolig mer relevant å bruke vårt moderne begrep fra skolesektoren "Sosial/emosjonell læring". Det handler om å identifisere, forstå og kunne sette ord på, OG kunne håndere, egne følelser.

Ta kontakt med Rune Frøyslie, email Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 4028 2150, om du ønsker informasjon.

Nedenfor finner du oversikt over EQ-i faktorene.  EQ-i 2.0 er godkjent av BUROS, Center for testing. 

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA