Lederutvikling i Videregående skoler

Dag Vadla og Rune Frøyslie har i fellesskap utviklet og gjennomført utviklingsprogram for lederteamene i 6 videregående skoler i Oppland Fylke, samt Fagskolen Innlandet.

Bakgrunnen for utviklingsprogrammet.

Oppland Fylkeskommune startet i 2014 et utviklingsprogram for 3 videregående skoler, hvor de mente at lederteamene kunne utvikle seg best ved å gjennomføre en prosess med ekstern bistand. Så i 2015 ble det fornyet gjennom ny anbudskonkurranse. Nå er vi i gang med skole nr. 6, og håper at flere skoler vil tilbys programmet.

Hoved-erfaringene.

Det å kalle rektors ledergruppe for «Topplederteamet» har vakt oppsikt blant deltagerne. Det å identifisere seg selv som «Toppleder» sitter langt inne, de aller fleste er pedagoger med sterk faglig fordypning, og selve lederrollen er relativt uklar.

Et svært viktig område å jobbe med har vært «Mitt område, mine lærere, mine elever». Vi introduserer lederteamet som et fellesskap med ansvar for felles ressurser og én skole, ofte fordelt over flere skolesteder. I forlengelsen av dette er lederteamet et skjebnefellesskap, som skal  ta de krevende prosessene og beslutningene som et fellesskap.

Så har vi jobbet mye med kommunikasjon i lederteamet. Modig, tydelig, direkte, velment, for vårt felles beste. Forskning på norske lederteam påviser at potensialet for utvikling på dette området er betydelig. Og siden kommunikasjon handler om personlig stil og forskjellighet, jobber vi med personlighet og preferanser, hvor den enkelte leders selvforståelse og profil deles  med teamet.

Vi har jobbet med strukturen i lederteamet, og sammensetningen av teamet. Er det hensiktsmessig ut fra roller og oppgaver? I mange situasjoner har vi kommet til endringer i sammensetningen.

Dette henger sammen med hvordan teamet jobber sammen, hvor effektive de er i sin ledelse. Da ser vi på ledermøtene og arbeidsprosessene i teamet, og utformer effektive møteplasser for lederteamet.

Til slutt har vi hatt en grundig arbeidsøkt med ledelse av medarbeidere, hvor samtaler og dialog med alle skolens medarbeidere trenes  på. Dette er en av lederens mest forsømte områder, dels fordi det er en krevende prioritering av tid, men mest opplever vi det er behov for system og struktur i å gjennomføre disse samtalene.

En av dagene har Terje Ogden gjennomgang av forskningen rundt skoleledelse og læringsutbytte, hvor vi setter sammenhengen mellom ledelsen og læringssituasjonen. Deltagerne melder tilbake at helheten i programmet oppleves som veldig verdifullt for dem. Du finner noen referanser på siste siden.

 

Copyright (c)2016 Trollfjord Consulting
Utviklet av: Rena Media DA